POLISI PREIFATRWYDD

Arolwg Cwsmeriaid – datganiad preifatrwydd

Casglu Data

Nid yw’r wybodaeth neu’r farn yr ydych yn eu darparu’n rhan o’r arolwg hwn yn gysylltiedig â chi’n bersonol mewn unrhyw ffurf – mae’r atebion yn hollol ddienw. Os hoffech gysylltu â ni’n uniongyrchol ynghylch profiad penodol ac am gael ymateb, defnyddiwch y ffurflen gyswllt.

Wrth nodi data personol

Raffl
Ni fydd y data personol (enw a chyfeiriad e-bost), y gallwch ddewis i’w hychwanegu i gofrestru ar gyfer y raffl, yn cael ei ddefnyddio ar y cyd â’r canlyniadau, a chaiff y data ei storio ar wahân. Bydd eich data’n cael ei ddinistrio ar ôl tynnu’r raffl. Byddwn ond yn cysylltu â chi i roi gwybod eich bod wedi ennill y gystadleuaeth. Ni fydd eich data’n cael ei anfon at ddarparwyr trydydd parti.

Cylchlythyr

Ni fydd y data personol (enw a chyfeiriad e-bost), y gallwch ddewis eu hychwanegu i dderbyn ein cylchlythyr, yn cael ei ddefnyddio ar y cyd â’r canlyniadau, a chaiff y data ei storio ar wahân. Defnyddir y data hwn i gysylltu â chi ynghylch cynigion, digwyddiadau a chyfleoedd mewn perthynas â’r ganolfan. Ni fydd eich data’n cael ei anfon at ddarparwyr trydydd parti.

 

Contact

Merlin’s Walk Shopping Centre
Blue St,
Carmarthen,
SA31 3BN

Tel: 01267 220 961
Email: enquiries@merlinswalk.com

We aim to respond as soon as possible!

Sign up to our Newsletter


Privacy & Cookie Policy
Change your cookie preferences

Opening Hours

Monday
9:00 am – 6:00 pm
Tuesday
9:00 am – 6:00 pm
Wednesday
9:00 am – 6:00 pm
Thursday
9:00 am – 6:00 pm
Friday
9:00 am – 6:00 pm
Saturday
9:00 am – 6:00 pm
Sunday
10:00 am – 4:00 pm

(Individual store opening times may vary)